Mahanandiong

Announcements

Punong-Barangay

Hon. Alexander Ilao

Barangay Captain

Barangay Mahanadiong History


Noong panahon ng pananakop ng mga kastila sa ating bansa ang lugar na pinakamalapit sa kabayanan ng Taysan ay wala pang pangalan. Nagkaroon lamang ito ng pangalan ng sundalong kastila mula sa Tumbol o Rosario ay maparating isang hapon sa dakong ibaba na may matataas at malalaking punong-kahoy na may malalaking dahon na ayon sa isang katutubo ay puno ng “Hanadiong”. Naakit sila sa naglalakihang mga puno kung kaya’t dito nila naisipang magpalipas ng gabi, hanggang di sinasadya’y nausal ng isa sa kanila ang “Mahanadiong” at dito na nagsimula ang kanilang pangalan.
Organizational Chart